Ιστορικό

Η Σχολική Εφορεία Στροβόλου συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 1969 με την έναρξη της λειτουργίας του νέου Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού πρώην Γυμνασίου Στροβόλου.

Η Σχολική Εφορεία Στροβόλου λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια και αποτελεί ανεξάρτητο σώμα Δημοσίου Δικαίου και εκλέγεται για να διαχειρίζεται τα 44 Σχολεία που βρίσκονται στο Δήμο Στροβόλου, Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες με βάση των περί Σχολικών Εφορειών Νόμο και Κανονισμούς και έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό, να φροντίζει για τη βελτίωση και συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού για την καλύτερη λειτουργία των Σχολείων. Η Σχολική Εφορεία Στροβόλου, όπως και οι άλλες Εφορείες, μέχρι το 1997 διορίζονταν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το νόμο περί Σχολικών Εφορειών Αρ.108(i)/1997, οι Σχολικές Εφορείες από το 2007 εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στροβόλου.

Η Σχολική Εφορεία Στροβόλου αποτελείται σήμερα από 11 μέλη και η σύνθεσή της από 1.1.2017 είναι η πιο κάτω:

 1. Ανδρέας Αθανασιάδης - Πρόεδρος
 2. Χαρίλαος Τροκκούδης - Αντιπρόεδρος
 3. Ανδρούλα (Τούλα) Αντωνίου - Γραμματέας
 4. Αλίκη Παντελίδου - Ταμίας
 5. Μαρία Βασιλείου-Μονογιού - Μέλος
 6. Μάκης Συμεού - Μέλος
 7. Σταύρος Σταυρινίδης - Μέλος
 8. Χρύσω Αθανασιάδου - Μέλος
 9. Λευτέρης Κωνσταντίνου - Μέλος
 10. Μάριος Χ’Βασιλείου - Μέλος
 11. Ευαγγελία Σιζοπούλου - Μέλος

Στη Σχολική Εφορεία υπηρέτησαν οι πιο κάτω Προέδροι:

 1. Γεώργιος Χαραλάμπους (Ιούλιος 1969 - Ιούνιος 1971)
 2. Ιωσήφ Μ. Χ'' Ιωσήφ (Ιανουάριος 1971 - Ιανουάριος 1979)
 3. Σίμος Συμεωνίδης (Φεβρουάριος 1979 - Οκτώβριος 1988)
 4. Σπύρος Χ'' Γρηγορίου (Νοέμβριος 1988 - Ιούλιος 1993)
 5. Μίκης Ζεβλάρης (Αύγουστος 1993 - Ιούλιος 1997)
 6. Ανδρέας Αθανασιάδης (Αύγουστος 1997 - σήμερα)