Επικοινωνία

Οδός Πλούτωνος 6, 2023 Στρόβολος
Τ.Θ. 28120, 2090 Στρόβολος

Τηλ: +357 22423144

Φαξ: +357 22491759