Νέα & Ανακοινώσεις

Πλήρωση κενών θέσεων

Η Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενες/νους για  πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων που ανήκουν σε Σχολεία Μέσης Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης:

Α) Κενές θέσεις Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για τα σχολεία Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Β) Κενές Θέσεις Σχολικών Βοηθών στα Νηπιαγωγεία Αγίας Μαρίνας και «Πεύκιος Γεωργιάδης».

Γ) Κενές θέσεις για αντικαταστάσεις καθαριστριών σε περίπτωση αναγκών που θα προκύψουν για τα σχολεία της Σχολικής Εφορείας Στροβόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Στροβόλου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τους όρους εργοδότησης ή στην ιστοσελίδα της Σχολικής Εφορείας Στροβόλου www.sholikieforiastrovolou.com.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολική Εφορείας Στροβόλου, που βρίσκονται στην οδό Πλούτωνος 6, 2023 Στρόβολος, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου «Πεύκιος Γεωργιάδης», τηλ. 22423144, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 μ.